Usluge

DJEČJA I ADOLESCENTNA PSIHIJATRIJA

Djeca

Prvi pregled specijaliste dječjeg i adolescentnog psihijatra je početni korak ka dijagnosticiranju i evaluaciji eventualnih mentalnih poremećaja. Obavezan je dolazak djeteta/adolescenta u pratnji zakonskog skrbnika. Prvi pregled obično uključuje niz koraka i aktivnosti:

 1. Prikupljanje informacija: Prije nego što se susretnete s psihijatrom, možda ćete morati ispuniti obrasce ili upitnike koji će sadržavati informacije o vašem djetetu ili adolescentu, uključujući povijest zdravstvenih problema, obiteljsku povijest, trenutne simptome i druge relevantne informacije.
 2. Intervju s pacijentom: Tijekom prvog susreta, specijalist će provesti intervju s djetetom ili adolescentom kako bi bolje razumio njihove emocionalne i mentalne potrebe. Ovo je prilika da pacijent izrazi svoje osjećaje, brige i iskustva.
 3. Razgovor s roditeljima ili skrbnicima: Specijalist će također razgovarati s roditeljima ili skrbnicima kako bi dobili bolji uvid u djetetovu ili adolescentovu povijest razvoja i obiteljski kontekst. Obiteljska povijest i dinamika često igraju važnu ulogu u mentalnom zdravlju djeteta ili adolescenta.
 4. Procjena simptoma i dijagnoza: Na temelju prikupljenih informacija, specijalist će pokušati postaviti dijagnozu ili razumjeti prirodu problema s kojim se pacijent suočava. To može uključivati dijagnozu mentalnog poremećaja, kao što su depresija, anksioznost, poremećaji hranjenja itd.
 5. Planiranje tretmana: Nakon postavljanja dijagnoze, specijalist će zajedno s vama i vašim djetetom ili adolescentom razgovarati o mogućim tretmanima. To može uključivati psihoterapiju, farmakoterapiju ili kombinaciju oba, ovisno o potrebama pacijenta.
 6. Postavljanje ciljeva: Specijalist će pomoći u postavljanju ciljeva terapije i tretmana. Ovi ciljevi će biti usmjereni na poboljšanje mentalnog zdravlja pacijenta i omogućiti mu bolje funkcioniranje u svakodnevnom životu.
 7. Edukacija i podrška: Specijalist će pružiti edukaciju o mentalnom zdravlju i terapiji te pružiti podršku i smjernice kako bi vam pomogao da bolje razumijete i podržite vaše dijete ili adolescenta.
 8. Plan za praćenje i daljnje sastanke: Specijalist će dogovoriti plan za daljnje kontrolne preglede i psihoterapijske seanse radi praćenja napretka vašeg djeteta ili adolescenta.

Važno je napomenuti da svaki prvi pregled može varirati u vremenskom okviru ovisno o individualnim potrebama pacijenta i specifičnostima pružatelja usluga. Bitno je otvoreno razgovarati sa specijalistom, postavljati pitanja i izraziti svoje brige kako biste zajedno mogli razviti najbolji plan za tretman i podršku vašem djetetu ili adolescentu.

Kontrolni pregled dječjeg i adolescentnog psihijatra

 • Kontrolni pregled je specijalistički pregled nakon učinjenog prvog pregleda djeteta/adolescenta kako bi se evaluiralo i pratilo zdravstveno stanje djeteta/adolescenta nakon započetog liječenja/tretmana i/ili učinjene indicirane obrade na prvom pregledu.

Psihoterapija za djecu i adolescente

 • Psihoterapija je uvijek prvi izbor u liječenju mnogih mentalnih poremećaja u dječjoj i adolescentnoj dobi. Upravo su naši stručnjaci u tome prepoznatljivi te su educirani u područjima različitih vrsta psihoterapija.

Grupna psihoterapija za adolescente

 • Grupna psihoterapija adolescenata je terapijski pristup koji se koristi za tretiranje emocionalnih i psiholoških problema kod mladih. Ovaj oblik terapije uključuje rad s grupom adolescenata koji se suočavaju sa sličnim izazovima i problemima, a vođeni su od strane iskusnog terapeuta.

Konzultacije/ savjetovanja za roditelje

 • Uloga roditelja tijekom procesa liječenja je često od izrazite važnosti te nam je stoga neophodan dobar odnos s roditeljima. U tretmanu djeteta/adolescenta često „vodimo" roditelje kroz proces liječenja djeteta/adolescenta s ciljem da ih informiramo, savjetujemo, educiramo.

Psihološka obrada

Psihološka obrada/testiranje je proces koji koristi skup testova kojima se prikupljaju podaci kako bi se procijenile ispitanikove intelektualne sposobnosti, ličnost, emocionalno stanje, kognitivne funkcije, psihopatologija. Psihološki testovi su dizajnirani i razvijeni od strane stručnjaka za psihologiju i psihometriju te ih provode kvalificirani psiholozi ili stručnjaci za testiranje kako bi se osigurala pouzdanost i valjanost rezultata. Psihološka obrada se sastoji od intevjua, testiranja standardiziranim psihologijskim instrumentima, pisanog nalaza i mišljenja.

ODRASLA PSIHIJATRIJA

Odrasli

Pregled psihijatra

Psihijatar je liječnik, stručnjak za mentalno zdravlje koji se bavi dijagnozom, liječenjem i prevencijom mentalnih poremećaja. Kada posjetite psihijatra, prvo će obično s vama provesti razgovor kako bi razumio vaše simptome, povijest bolesti i sve druge relevantne informacije.

Na temelju vaših informacija, psihijatar će pokušati postaviti dijagnozu ili barem procijeniti vrstu i težinu problema s kojim se suočavate.

Ovisno o dijagnozi ili potrebama, moguće je da će vam psihijatar predložiti različite oblike liječenja; psihoterapiju, medikamentozno liječenje ili kombinaciju oba. U nekim slučajevima, može vam preporučiti daljnje testove ( psihologijsku obradu) kako bi bolje razumio vaše stanje.

Psihijatar će pratiti vaše stanje tijekom vremena, prilagođavajući terapiju ili liječenje prema vašem odgovoru i eventualnim promjenama u vašem stanju. Važno je biti iskren i otvoren tijekom razgovora kako bi psihijatar mogao pružiti najbolju moguću podršku i liječenje.

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija je oblik terapije u kojem se radi jedan-na-jedan između terapeuta i pacijenta kako bi se razumjelo, istražilo i radilo na različitim emocionalnim, mentalnim ili ponašajnim poteškoćama. Ovisno o terapeutu, pristupima i potrebama pacijenta, različite vrste psihoterapija se mogu koristiti, kao što su kognitivno-bihevioralna terapija, psihoanalitička psihoterapija, terapija usmjerena na rješavanje problema, grupna psihoterapija, itd.

Cilj individualne psihoterapije je pružiti siguran prostor u kojem pacijent može otvoreno razgovarati o svojim osjećajima, iskustvima i problemima. Kroz proces terapije, pacijent može bolje razumjeti sebe, svoje obrasce razmišljanja i ponašanja te naučiti nove tehnike ili strategije za upravljanje stresom, suočavanje s izazovima ili rješavanje problema.

Terapeut će koristiti različite tehnike i alate prilagođene potrebama pacijenta kako bi podržao proces samopomoći i promjene. Ovisno o situaciji, terapija može biti kratkoročna (usmjerena na rješavanje određenog problema) ili dugoročna (radi na dubljim pitanjima i promjenama osobnosti).

Redoviti sastanci s terapeutom obično se održavaju tjedno ili prema dogovoru i napretku pacijenta.

Poliklinika Golden Mind d.o.o., Crnojezerska 14, 10090 Zagreb; OIB 04697011238; IBAN HR5224020061101166954, odgovorna osoba Dubravka Galez Mihaldinec, direktor; temeljni kapital uplaćen u cijelosti 2.500,00 EUR, Trgovački sud u Zagrebu.